Intercollegiale
visitatie binnen de
Algemene Infectieziekte-bestrijding

Inloggen

Op dit platform heeft u als medewerker van een GGD...

  • De mogelijkheid tot inloggen voor het invullen van de vragenlijst. Dit kan alleen met de aan u verzonden inlognaam en wachtwoord wanneer uw GGD de visitatie voorbereidt.
  • Informatie over intercollegiale visitatie in het algemeen.
  • Informatie over hoe u visiteur kunt worden en wat de voordelen zijn.
  • Informatie over de opleiding tot visiteur.